รับสมัคร นักพัฒนาหลักสูตรปริญญาและหลักสูตร non-degree ที่เป็นหลักสูตร Online และหลักสูตร Hybrid (โครงการ อว. จ้างงาน)

โครงการ อว. จ้างงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ :091 นักพัฒนาหลักสูตรปริญญาและหลักสูตร non-degree ที่เป็นหลักสูตร Online และหลักสูตร Hybrid อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 สามารถดูข้อมูลโครงการและสมัครได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/

Read more ...

รับสมัคร นักจัดการการประชุมออนไลน์สำหรับสำนักงานยุคใหม่และการ Work From Home (โครงการ อว. จ้างงาน)

โครงการ อว. จ้างงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ :086 นักจัดการการประชุมออนไลน์สำหรับสำนักงานยุคใหม่และการ Work From Home อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 สามารถดูข้อมูลโครงการและสมัครได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/

Read more ...

รับสมัคร นักจัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธุรกิจบริการ (โครงการ อว. จ้างงาน)

โครงการ อว. จ้างงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ :087-090 โครงการพัฒนานักจัดการระบบสุขอนามัยในสถานประกอบการธุรกิจบริการ (Hygiene Manager for service Business) อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 สามารถดูข้อมูลโครงการและสมัครได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด

Read more ...

ประกาศขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

Read more ...

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

Read more ...

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท /ปริญญาเอก สังกัดภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Read more ...

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาการตลาด

Read more ...

Login Form