รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษา

FULL PDF

Read more ...

ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Read more ...

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

Read more ...

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการบัญชี

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

Read more ...

ขยายรับสมัครพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่

ดาวน์โหลด

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Read more ...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

FULL PDF ดาวน์โหลด

Read more ...

Login Form