THURSDAY, MARCH 23, 2017

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการงเงินและการธนาคาร

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สั […]

Read more ...

เชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ICDL

***รับสมัครจำนวนจำกัด 90 คน*** ***Link : รับสมัครโครงกา […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Read more ...

โครงการ Executive Family Rally หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 6 โดย ExMBA CMU

ชมรมนักศึกษาเก่าปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรสำหรับผู้บ […]

Read more ...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ประจำปี 2560

นางสาวณัฐนรี สวาสดิ์วงศ์ นายณัฏฐ์ ลือชัย นางสาวณัฐธิดา […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

เอกสารแนบ ทายาทผู้ประกอบธุรกิจ ทายาทศิษย์้เก่า ผู้มีศัก […]

Read more ...

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นายธนิน ติกอภิ […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ มช.

แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมกา […]

Read more ...

Login Form