ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงินและการธนาคาร

Download ใบสมัครงาน

Read more ...

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย

Download ใบสมัครงาน

Read more ...

นักศึกษา AccBA คว้ารางวัลการประกวดผลงานเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ

นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และนายรัชพล รัตนอังกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ ระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัลและของที่ระลึกจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในงาน ธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานจัดงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 15,000 คน นางสาวณัฐนิชา เรืองนิ่ม และนายรัชพล รัตนอังกูร เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 703330 สมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา จากภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมตำแหน่งขวัญใจมหาชนและเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิวัง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน และขวัญใจเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์ อีกสองตำแหน่ง จากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ งานฤดูหนาวและสินค้าโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงคณะบริหารธุรกิจ

FULL PDF FULL PDF FULL PDF FULL PDF FULL PDF

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​NHESSE 3rd

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ คำปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

ระบบรายงานตัวซ้อมย่อยของคณะบริหารธุรกิจ มช.

เข้าสู่ระบบ : รายงานตัวซ้อมย่อยของคณะบริหารธุรกิจ มช.

Read more ...

AccBA รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award : BECIC

แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award หัวข้อ Auditor Size and Auditor Conservatism in the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender จาก The 7th Business, Economics and Communications International Conference 2018 (BECIC 2018) Theme : Digital Knowledge and Business Innovation : Driving to the […]

Read more ...

Login Form