แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โร […]

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแท […]

Read more ...

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายเ […]

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award for WBI Journal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาค […]

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระ […]

Read more ...

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 59 ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award และ Best Paper Award จาก “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย […]

Read more ...

บทความอาจารย์ภาควิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Highly Commended paper in the 2015 Emerald Literati Network Awards for Excellence

Congratulations for Dr.Warat Winit  on his paper “Globa […]

Read more ...

รางวัล

Login Form