FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017

ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศ […]

Read more ...

ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

ประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน ประกาศ […]

Read more ...

เปิดรับตรง ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มช. รอบที่ 1

เปิดรับตรง ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มช. รอบที่ 1 […]

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแล จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ต้อนรั […]

Read more ...

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการในตลาด […]

Read more ...

ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ต้อนรั […]

Read more ...

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และบุคลากรงานบร […]

Read more ...

ตารางการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1-2560

ดูแบบ (Full PDF) ดูแบบ (Full PDF)

Read more ...

Login Form