FRIDAY, JULY 21, 2017

CMU Business Club North ครั้งที่ 4 “การลงทุนในประเทศลาว”

คณะบริหารธุรกิจ จัด CMU Business Club North ครั้งที่ 4 […]

Read more ...

ศิษย์เก่า ExMBA มอบเงินสนับสนุนคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. คุณวิว […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ มช.

แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมกา […]

Read more ...

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม AccBA BizClub ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “ทำไมต้องมีโชค!!!”

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใ […]

Read more ...

Login Form