SATURDAY, MAY 27, 2017

แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะบริหารธุรกิจ มช.

แสดงความยินดีกับ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมกา […]

Read more ...

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม AccBA BizClub ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “ทำไมต้องมีโชค!!!”

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใ […]

Read more ...

Login Form