ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.S. Finance ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัวที่สาขาวิชาการเงิน ในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท  โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ หมายเลขบัญชี 566-2-56950-5ถ่ายสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเปย์อิน) จำนวน 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งที่ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ชั้น 4 ตึก 1 คณะบริหารธุรกิจ มีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 053-942143, 091-8591918 (น.ส.สโรชินี) Full PDF

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

Full PDF

Read more ...

ขอเชิญผู้สนใจเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ณ คณะบริหารธุรกิจ มช.

ขอเชิญผู้สนใจเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.ใบสมัคร : https://forms.gle/25gb8bbqwWYGPXxz5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน INBOX หรือเบอร์โทรศัพท์ 099-291-9695, 081-869-6068, 081-594-6864

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ประจำปี 2562

FULL PDF FULL PDF

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MBA Marketing ปีการศึกษา 2562

Download

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร MBA Marketing

Download  

Read more ...

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร M.B.A.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration : M.B.A. รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2662 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 2111

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงคณะบริหารธุรกิจ

FULL PDF FULL PDF FULL PDF FULL PDF FULL PDF

Read more ...

Login Form