MONDAY, MARCH 27, 2017

MK day 2560

ภาควิชาการตลาดจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสาขาก […]

Read more ...

แนะนำหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

คณะบริหารธุรกิจจัดการบรรยายแนะนำหลักเกณฑ์การพิจารณาการเ […]

Read more ...

โครงการค่ายการเงิน M.S Finance ชวนน้องมาฟิน

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หรือ […]

Read more ...

กิจกรรม Acc-BA Summer Camp ครั้งที่ 1

ชื่อโครงการ              Summer Camp ครั้งที่ 1 หน่วยงา […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา M-Acc ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมอันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับคุณนิตยา กันทะยวง นักศึกษาหลักสูตรบัญ […]

Read more ...

การบรรยายพิเศษ Alumni Talk : The Road To Success

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

รับสมัครอาสาสมัคร สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ

โอกาสสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถึงแล้ว สำหรับ […]

Read more ...

การประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU)

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและพิธ […]

Read more ...

Login Form