SUNDAY, APRIL 23, 2017

AccBA Summer Camp ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิช […]

Read more ...

กิจกรรม Mazars Student Brand Ambassador 2017

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money : วางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับบุคลากร AccBA

คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money : ว […]

Read more ...

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Happy Money

Read more ...

ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี นำบุคลากรและนั […]

Read more ...

AccBA 1 ใน 4ม. ดัง สร้างนักบริหารรุ่นใหม่ ในบริบทพอเพียง-แบ่งปัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี อาจารย์ ดร.เขม […]

Read more ...

QCC EVENT DAY

งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Division of Strategy F […]

Read more ...

กิจกรรม “สรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์และตัดตุงปี๋ใหม่เมือง”

  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวด […]

Read more ...

Login Form