FRIDAY, MARCH 23, 2018

กิจกรรมเลี้ยงอำลารุ่นพี่ รหัส 57 คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเลี้ยงอำลารุ่นพี่ รหัส 57 (BY […]

Read more ...

กิจกรรมสำเภาน้อยปันรักเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้าน […]

Read more ...

AccBA คว้า 2 รางวัลดีเด่น โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ

เนื่องด้วย องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) […]

Read more ...

การนำเสนอข้อเสนอโครงการนักศึกษา Fintech

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอ […]

Read more ...

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาจัดโครงการค […]

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแท […]

Read more ...

โครงการค่ายอาสาพัฒนา “สำเภาน้อย สร้างรอยยิ้ม”ประจำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา “สำเภา […]

Read more ...

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ BMRC 10th & IBMRC 7th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ “ […]

Read more ...

Login Form