กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

     – ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
     – ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (น.ศ.ปี 1)
     – โครงการรับน้องใหม่ปลูกฝังจิตอาสาพัฒนาสังคม
     – โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เป้าหมายบัณฑิต (น.ศ.ปี 1)
     – พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีและกรรมการสโมสรนักศึกษา
     – ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
     – งาน ACC-BA นัดพบแรงงาน
     – การเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
     – ค่ายพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 2
     – ค่ายพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3
     – งานรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 56

+ กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา / ชมรมนักศึกษา

     – ประเพณีรับน้องรถไฟ (น.ศ.ปี 1)
     – กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะบริหารธุรกิจ
     – กิจกรรมอำนายความสะดวกการลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
     – กิจกรรมอำนายความสะดวกการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
     – พิธีไหว้ครูและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง
     – โครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
     – กิจกรรมผูกไทด์ใส่เข็มและเปิดห้องเชียร์ (น.ศ. ปี 1)
     – กิจกรรมค่ายสัมพันธ์
     – กิจกรรมประชุมเชียร์นักศึกษาชั้นปีที่ 1
     – กิจกรรมรับน้องเลี้ยงขันโตกนักศึกษาชั้นปีที่ 1
     – โครงงานสำเภาน้อยปันรักสร้างสรรค์ชุมชน
     – โครงงานสานสัมพันธ์ 5 คณะสังคม

+ กิจกรรมกีฬา

     – กิจกรรมแสดงการเชียร์ Spirit Cheer Show Night
     – กิจกรรมแข่งขันบอลประเพณี Econ – Acc-BA
     – กิจกรรมแข่งขันบาสเก็ตบอล Acc-BA – วิศวะ
     – กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา มช. Sport Day 56