สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมออกบูทรับสมัครงานกับคณะบริหารธุรกิจมช. สามารถดาวน์เอกสารตอบรับและกำหนดการ ทีนี่  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง