สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมออกบูทรับสมัครงานกับคณะบริหารธุรกิจมช. สามารถดาวน์เอกสารตอบรับและกำหนดการ ทีนี่

Download

แบบตอบรับสำหรับบริษัทที่สนใจ 61