ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มช. (CSC) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Alumni Talk หัวข้อ The Road To Success วิทยากร โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ศิษย์เก่ารหัส 28 และคุณบุญรัตน์ ตรีวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ศิษย์เก่ารหัส 29 เพื่อแชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักศึกษาคณะบริหารรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 6