แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award หัวข้อ Auditor Size and Auditor Conservatism in the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender จาก The 7th Business, Economics and Communications International Conference 2018 (BECIC 2018) Theme : Digital Knowledge and Business Innovation : Driving to the Future จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน บังคลาเทศ และนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศมากกว่า 10 สถาบัน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 Topland Hotel จังหวัดพิษณุโลก