แสดงความยินดีกับคุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA’20 ที่เป็น 1 ในผู้บริหาร ขององค์กร IRPC ที่ได้รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี Asian Excellence Awards 2018 ซึ่งรางวัล Best Investor Relations Company นี้ IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย ซึ่งงานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้ลงทุน รวมถึงการใส่ใจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ที่มา : FB IRPC Public Company Limited