แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
  • นายศิกเษณย์ ทองเงา รับ 3 เหรียญเงิน จากกีฬาเรือพาย ได้แก่ 1) ประเภทเรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 2) ประเภทเรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร และ 3) เรือคยัค 4 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 
  • นางสาวกิตติกานต์ ทิพย์อุบล รับ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไตล์ 1,500 เมตร บุคคล หญิง
  • นายพรหมอารักษ์ บุญโยทก รับ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน
  • นางสาวญานิกา ทิพย์อุโมงค์ รับ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาเอแม็ท ประเภททีมหญิง