รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กล่าวต้อนรับ ท่านกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ในโอกาสที่ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา โดยใช้ชื่อร้าน “Fresh & Mild” สาขา 2 ณ โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.