พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานกรรมการ/ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมตตาให้เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 41 (มหาโชติปัญญา ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) จำนวน 1 รุ่น เป็นรุ่นพิเศษ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำสมาธิแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง ในโอกาสนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

หลักสูตรครูสมาธิที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-19.30 น. สถานที่เรียน อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ช่วงระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน (สิงหาคม 2560 – มกราคม 2561) พิธีปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00-19.30 น. และเริ่มเรียนตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนครูสมาธิ ในช่วงเวลา 6 เดือนในครั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-669-7955, 089-798-4608, 086-911-0428, 081-869-6068

Download ใบสมัคร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง