เชิญรับฟัง “โครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech” มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานจริงจากความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกรับฟังที่นี่ 

รายการ “เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 -8.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FM100) ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่