ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานความเป็นล้านนาไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่