รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสย้ายสาขาไปยังที่ทำการใหม่ ณ อาคารถนนสุเทพ S1 วันศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.15 น.