แสดงความยินดีกับนายวิณวัตร์ ศรชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนางสาวกรรณิการ์ จันต๊ะนิด ศิษย์เก่าฯ ทีม Serenity Velvet ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันประกวดแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล ในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ภายใต้แบนด์สินค้า DTAC โดยนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 357 ผลงาน จาก 138 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ