ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนฯ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนฯ 100,000 บาท โดยมีนักศึกษาผู้รับทุนคือ นายยวรวุฒิ ปัญญา รหัส 601510267 ณ ห้องประชุมคณบดี วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.