คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 31 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นเป็นประจำในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้น โดยในการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ในครั้งนี้จะเป็นการสังฆทานแด่พระมหาเถระในจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดลำพูน จำนวน 9 วัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ วัดหม้อคำตวง วัดสันคะยอม วัดช่างแต้ม วัดโขงขาว วัดป่าตัน วัดป่ายาง วัดศรีเมืองยู้ วัดเหมืองจี้หลวง และวัดช่างฆ้อง และในงานจะมีพิธีทอดผ้าป่าสร้างลานปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธพจนาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระมหาเถระจาก 9 วัด ร่วมอนุโมทนา วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 6.30-9.30 น. ณ โฮมโปร สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่