ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไอเอฟซีจี เวลธ์คาเฟ่ (IFCG) (เชียงใหม่) ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ SBA (Sumrej Bussiness Academy) หลักสูตร SBA by CMU คือ หลักสูตรเสริมสร้าง ความรู้ในการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่เสริมแนวคิดสำคัญในทุกด้านของการทำธุรกิจ พร้อมไปกับการช่วยเพิ่มพูนศักยภาพที่นักธุรกิจยุคใหม่ทุกคน “จำเป็น” ต้องมี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ประกอบการทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการพัฒนาตนเองและธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน
หัวใจของหลักสูตรเน้นความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจสมัยใหม่ ธุรกิจแวดวง Startup เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามา เทคนิคการใช้สื่อ Social Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ การทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การมีความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ เทคนิคการขึ้นพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาตนเอง
ระยะเวลาของคอร์ส
หลักสูตร 4 เดือน (มิถุนายน – ตุลาคม 2561) เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันเสาร์
วิธีการสมัคร สมัครออนไลน์  https://sbabycmu.com/