งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพ ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน