คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money : วางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ AccBa Happy WorkPlace 2017 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณจุฑารัตน์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เจ้าของเพจ MONEY MANEE by aor เป็นวิทยากร วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MBA1