ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมแนะนำบริษัท Mazars Thailand และรับสมัครนักศึกษาภาควิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อคัดเลือกเป็น Mazars Student Brand Ambassador ประจำปี 2017 ซึ่งจะมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การทำงาน พัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ ทำให้นักศึกษามีเครือข่ายในสังคม เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี และสามารถนำไปประกอบการสมัครงานในอนาคตได้ นักศึกษาที่ได้ตำแหน่ง Mazars Student Brand Ambassador 2017 จะได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัท Mazars Thailand ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศหลังจบการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้นางสาวธนวรรณ พิกุลทอง และนางสาวรุ่งฤดี สิทธิโชค Mazars Student Brand Ambassador CMU ประจำปี 2016 มาเล่าประสบการณ์การเป็น Brand Ambassador ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้อง MINI MBA