คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและทักษะระหว่างสถาบัน ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการธนาคารแห่งสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (BI LAOS) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี