รองศาสตาจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี รับมอบเงินทำบุญจากการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จำนวน 74,761.90 บาท จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone