หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “กิจกรรมเพื่อสังคมในการให้ความรู้ทางวิชาการแก่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านแม่ละนา” ตลอดจนจัดมุมหนังสืออ่านนอกเวลา ให้แก่โรงเรียนบ้านวนาหลวง และโรงเรียนบ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนำวิทยากรและทีมบุคลากร รวมทั้งนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone