นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นายธนิน ติกอภิชาติ นางสาวอิสรีย์ ธเนศสกุล และนางสาวศศิวิมล ทิพย์โอสถ ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” และ นางสาวพรวิสา ชอบชน นางสาวธิธาดา ซิ่วสุวรรณ และนายศาตนันท์ ชัยวัฒนวสุ เข้ารอบด้วยคะแนนสูงสุดอันดับที่ 6 จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 : Thailand Accounting Challenge 2017 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 7.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ