ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ด้านการรับนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทและในโอกาสสวัสดีปีใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี คุณศรีธร ตาวังค์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่