คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิวัง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน และขวัญใจเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์ อีกสองตำแหน่ง จากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ งานฤดูหนาวและสินค้าโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่