ปี 2558
 
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม – กันยายน ตุลาคม – ธันวาคม

ปี 2559
 
 
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม-กันยายน