ปี 2562
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม-กันยายน ตุลาคม – ธันวาคม 
  ปี 2561
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม-กันยายน ตุลาคม – ธันวาคม 
  ปี 2560
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม-กันยายน ตุลาคม – ธันวาคม 
  ปี 2559
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม-กันยายน ตุลาคม – ธันวาคม
  ปี 2558
มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฏาคม – กันยายน ตุลาคม – ธันวาคม