บริษัทที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถโหลดข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความจำนงได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หรืออีเมลล์ที่แจ้งในเอกสารได้เลย
หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558

เอกสารประกอบ
1. หนังสือ.แบบตอบรับร่วมงาน AccBA Career day.pdf