ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดการบรรยาย “5ส กิจกรรมเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับการก้าวสู่ 7 ส” ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด

11658910_1174393235911288_319135918_o_rs  S__13918222_rs   1371135_1174397739244171_1993833663_o_rs   11543028_1174393509244594_28145688_o_rs   11653953_1174393505911261_1897237226_o_rs   11659982_1174393245911287_722356357_o_rs   S__1310761_rs   S__1310762_rs
ภาพ: สำนักหอสมุด, วิทยากร