ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคปกติ)

ประกาศผลเลือกเมเอจร์ภาคปกติ

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคพิเศษ)

ประกาศผลเลือกเมเจอร์ภาคพิเศษ