มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018″ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th รายละเอียดดังแนบ

r08062561-284