คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสื่อกลาง ขอความอนุเคราะห์จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อปลูกต้นไม้ให้แก่วัดป่าพุทธพจนาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ภาพถ่ายเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560)