ด้วย Young ASEAN Minds ประชาสัมพันธ์โครงการ The Summer Chapter 2017 “Cooperation and Ultimately Integration serve the interest of all -something that individual effort can never achieve”  ในวันที่ 4-7  กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอาเซียนในการเป็นผู้ประกอบการ

สมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ http://youngaseanminds.typeform.com/to/GCty29

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

Homepage