บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์โครงการ Researcher Connect

โดยมีกำหนดการจัดอบรมที่เชียงใหม่ระหว่าง 6-8 มีนาคม 2562 

ณ โรงแรม Holiday Inn ผู้สนใจสมัครได้ถึง 21 มกราคม 2562

รายละเอียดดังแนบ

r08012562-008