สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแจ้งว่า มูลนิธิเอเชีย-ยุโรปมีกำหนดจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Access to Youth Employment” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีแก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในปัจจุบัน

โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ htpp://asiaeurropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2 

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

ขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการ สำเนาการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทาง Email: asemthailand@gmail.com