องค์การสวนพฤษศาสตร์ เชิญยื่นข้อเสนอ เรื่อง ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแผนการปรับเปลี่ยนองค์การสวนพฤษศาสตร์ไปเป็นองค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ r06022562-068