สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และสำนักงบประมาณ จัดการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ goo.gl/MThAUn ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รายละเอียดดังแนบ

r13062561-293