สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ สามารถดายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th รายละเอียดดังแนบ

r08012562-010