สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour scholarships and Fellowships 

ซี่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดทุน 4 ประเภท ดังนี้

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
  • ทุนการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ( Endeavour Executive Fellowship)

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โทรศัพท์ 0-2344-6490 อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

endeavour_scholarships_and_fellowships