โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
1. โครงการทายาทศิษย์เก่า
2. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
3. โครงการผู้มีศักยภาพทางด้านผู้นำ
————ขั้นตอนการสมัคร————

ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
* link : http://www2.ba.cmu.ac.th/newstudent/
***เพื่อความสมบูรณ์ระบบแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ IE***
Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone