ค้นหาตารางสอบ

สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(*) ข้อมูลล่าสุด ณ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ตารางสอบ
ลำดับ วันสอบ เวลาสอบ Section ห้องสอบ
 

SEARCH VISITS
85% change