ค้นหาตารางสอบ

สอบไล่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(*) ข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561ตารางสอบ
ลำดับ วันสอบ เวลาสอบ Section ห้องสอบ
 

SEARCH VISITS
85% change