บุคลากรคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความเคารพนบน้อมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีล้านนา ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone