คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและคณาจารย์อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone